Google

torsdag, augusti 09, 2007

Uppföljning av Gubbgrinig

För några inlägg sedan ventilerade jag min gubbgrinighet och nu är det dags att redovisa resultatet.

Två röda politiker och en verksamhetschef har svarat. Alla tre artigt och med medhåll. Med en av de folkvalda har jag till och med haft vad som med lite god vilja skulle kunna kallas för ett resonemang om ämnet. Några löften om att kolla upp saken har jag inte fått mer än att vederbörande skall delegera frågan vidare neråt i byråkratin.

I september ska vi på återbesök på mvc. Räknar inte med att hitta annat än tantsnusk i tidningshyllan då heller.