Google

fredag, juni 29, 2007

Efter att i sann gubbgrinig anda gått och surat över bristen på jämställdhet på mvc, bvc, förlossningen och BB gjorde jag just slag i saken och skickade ett mail till lite ansvarigt folk. Där stod följande att läsa...

- - - - - - - - - - -

Jämställdheten slutar i väntrummet

Efter två rundor i olika väntrum tillsammans med Amelia, Sköna Hem och min havande fru känner jag att det är dags att ta bladet från munnen. Jämställdheten i väntrummen på MVC, BVC, förlossningen och BB befinner sig fortfarande på förtiotalsnivå och budskapet till blivande/nyblivna pappor är solklart, här har ni inget att göra!

Min personliga övertygelse är att föräldraskapet och det solidariska ansvaret för barnet börjar när de blivande föräldrarna får reda på att mamman är gravid (och de bestämmer sig för att behålla barnet), inte när barnet väl är fött. Min förhoppning är att det även är så samhället ser på föräldraskapet. Ansvaret för den fysiska delen av graviditeten ligger naturligtvis på den blivande mamman, det kan inte den mest emanciperade man göra något åt. Oro, förhoppningar, förväntningar, nervositet och funderingar om graviditeten och förlossningen delas dock av båda föräldrarna.

Således borde det vara angeläget för samhällets institutioner att uppmuntra båda föräldrarna att ta del av information om graviditeten och föräldraskapet. Jag tror att känslan av utanförskap i ovan nämnda samanhang är stor hos många pappor, inte enbart p.g.a. enkelriktad läsning i väntrummen. Under min frus senaste graviditet hade vi turen att ha en barnmorska på MVC som gav oss båda stort utrymme och som fick mig att känna mig betydelsefull för den lille i magen. Så var dock inte fallet när hon väntade vårat första barn, en erfarenhet som jag vet att jag delar med många blivande pappor.

Mina frågor till ansvariga tjänstemän samt politiskt ansvariga för xxxx BVC, Förlossningskliniken på Östra sjukhuset och BB på Östra sjukhuset är följande:

Anser ni att det är önskvärt att pappors delaktighet i graviditetens olika faser ökar?
På vilka grunder bestäms vilka tidskrifter som skall finnas i era väntrum?
Har ni beaktat jämställdhetsaspekten när ni bestämt vilka tidskrifter som skall finnas i era väntrum?
Kommer ni att bredda utbudet på tidsskrifter i era väntrum så att det tillfredsställer fler manliga besökare?

Jag har ytterligare en fundering riktad till ansvariga på SU Östra som gäller den lapp som barnmorskan skriver upp födelsetid, vikt och längd samt kön på strax efter att barnet fötts. Är det verkligen nödvändigt att redan efter 10 minuter av en människas liv fastställa att pojkars färg är ljusblå och flickors färg rosa? Att klädkedjorna med alla medel försöker att dela upp pojkar och flickor i olika färger är en sak, men att offentlig verksamhet inte kan vara mer könsneutral känns förlegat.


Till
roland.andersson@vgregion.se Ordförande regionstyrelsen
xxxxx@vgregion.se Verksamhetschef xxxx MVC
xxxxx@swipnet.se Vice ordförande Primärvården Södra och Mellersta Bohuslän (Då ordföranden ej har sin mailadress på hemsidan)
jaleberg@msn.com Ledamot Primärvården Södra och Mellersta Bohuslän
margareta.wennergren@vgregion.se Verksamhetschef Förlossningsvård Östra Sjukhuset
benny.strandberg@kristdemokraterna.seVice ordförande Styrelsen för SU
ibj.bergendahl@telia.com Ledamot Styrelsen för SU (Då ordföranden ej har sin mailadress på hemsidan.)


Sommarhälsningar / xxxxx, Stolt pappa till två pojkar

Etiketter: , ,